Side Arkiv

Velkommen til REBUS


REBUS er en uddannelse som sigter mod at styrke skole- og folkebibliotekarernes formidling bl.a. ved at sætte fokus på nye formidlerroller. Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danmarks Biblioteksskole og Fredericia Bibliotek. Om projektet REBUS blev indledt med en konference i Tøjhuset i Fredericia, som introduktion til det fælles uddannelsesforløb for folke- [...]