Velkommen til REBUS


REBUS er en uddannelse som sigter mod at styrke skole- og folkebibliotekarernes formidling bl.a. ved at sætte fokus på nye formidlerroller. Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danmarks Biblioteksskole og Fredericia Bibliotek.

Om projektet

REBUS blev indledt med en konference i Tøjhuset i Fredericia, som introduktion til det fælles uddannelsesforløb for folke- og skolebibliotekarer.

Jens Thorhauge
Direktør for Styrrelsen for Bibliotek og Medier

Herdis Toft
Lektor i børne- og ungdomskultur, Institut for Filosofi , Pædagogik og Religionsstudier,
Syddansk Universitet.

Uffe Steiner Jensen
Borgmester i Fredericia Kommune.

Kontakt REBUS

Du kan kontakte REBUS for mere information ved:

Bibliotekschef Jytte Bræmer
Bibliotekerne i Fredericia Kommune
Telefon: 7210 6800
Mail: jb@fredericiabib.dk

Lektor Herdis Toft
Syddansk Universitet
Telefon: 6550 1000