Pensum

Undervisningsplan: Eksempel på lektioner:

 • Tværfaglig professionsudvikling og studieintro
 • Kulturbegreber: Børnekultur – legekultur – spilkultur og læringskultur
 • Læringsformer, vidensformer og formidlingsformer
 • Formidling og formidlingsroller – mellem oplysning og oplevelse
 • Kontekster for læring og dannelse
 • Mediekultur – begreberne kontingens og crossover
 • Profession, kommunikation og formidlingskulturer
 • Didaktisk design
 • Hvad stiller vi op med moderne børnelitteratur
 • Computerspilskultur
 • Biblioteksbrugeren: låner, kunde eller innovator?
 • Krop i kultur, krop i læring
 • Æstetisk produktion i et legekulturelt perspektiv

Litteraturliste: Eksempel på grundbøger og kompendium litteratur:

 • Dorte Skot-Hansen: Byen som scene – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet.
 • Trine Schreiber og Hans Elbeshausen:
  Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi.
 • Børnekulturens Netværk: Slip fortællingen løs.
 • Kirsten Hastrup: Kultur som kundskab.
 • Kristian Himmelstrup: Kulturinstitutioner og Kulturanalyse.
 • Jan Kampmann : Hvad er børnekultur. 
 • Beth Juncker: Fra Baumgarten til børns kultur.
 • Carsten Jessen: Kommunikationsmedier og sociale forandringer.
 • Flemming Mouritsen: Børnekultur – legekultur..
 • Kjetil Sandvik: Rollespil – æstetisk, pædagogisk og kulturel sammenhæng.
 • Bo Fibiger, Janni Nielsen m.fl.: Design af multimedier.
 • Jørgen Gleerup: Vidensformer og fortælling i profession og organisation.
 • Jean Lave og Etienne Wenger: Situeret læring.
 • Jørgen Gleerup: Leg og læring – ansatser til en didaktik.
 • Niels Buur Hansen: Læringsbetegnelsen i diskurspædagogisk perspektiv.
 • Herdis Toft: IT-integration i lege- og skolekultur – børns karnevalistiske, digitale kompetence.
 • Flemming Mouritsen: Fabu-la-hva for noget? Fabulatorium.
 • Steinar Kvale: InterView.
 • Henriette Romme Lund: Hvad skaber en lystlæser.